Айтжанова Қ. Қарағанды миллионерге қайтседе айналады? // Орталық Қазақстан. - 2019. - 9 ақпан (№ 15). - 1 б.

Бексұлтанов Қ. "Тағдырыммен тамырлас қала": қалалық мәслихат хатшысы Қ.Бексұлтановпен сұхбат // Орталық Қазақстан. - 2019. - 9 ақпан (№ 15). - 5.


Жанғожин, А.  Қазыналы қарашаңырақ  // Орталық Қазақстан. - 2014. - 7 қаңтар (№ 1/2)

Ақсұңқарұлы С. Құдайдың құбылысы // Орталық Қазақстан. - 2011. - 8 қыркүйек

Амангелдіқызы А. Қасіретті жылдар құрбандарына - тағзым: 31 мамыр - саяси-қуғынсүргінқұрбандарынескеалукүні // Орталық Қазақстан. - 2011. - 2 маусым

Балташұлы Е. Алашакадемиясының атасы Арқа төріне орнықты: Тәуелсіздіктар тулары // Орталық Қазақстан. - 2011. - 22 қазан

Балташұлы Е. Қаздауысты Қазыбек Қарағандының қақ төріне орнықты // ОрталықҚазақстан. - 2011. - 11 қазан

Балташұлы, Е. Қазыналы құтты өлке: Қарағанды облысына - 70 жыл // Орталық Қазақстан.- 2002.- 9 қаңтар

Жанғожин, А. Алғашқы жұмысшы толқулары: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан// Орталық Қазақстан.- 2003.- 9 желтоқсан.-3 б.

Жанғожин, А. Арқада туды жас қала: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан// Орталық Қазақстан.- 2003.- 23 желтоқсан

Жанғожин, А. Гапеев экспедициясы: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан // Орталық Қазақстан.- 2003.- 11 желтоқсан

Жанғожин, А. Донбастан түскен десант: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан // Орталық Қазақстан.- 2003.- 20 желтоқсан

Жанғожин, А. 250 сомға сатылған тоқымдай жер: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан// Орталық Қазақстан.- 2003.- 4 желтоқсан

Жанғожин, А. Жарқырады Ерлердiң Жұлдыздары: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан// Орталық Қазақстан.- 2004.- 10 қаңтар

Жанғожин, А. Жат қолында: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан// Орталық Қазақстан.- 2003.- 6 желтоєсан

Жанғожин, А. Желтоқсан жаңғырығы: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан// Орталық Қазақстан.- 2004.- 27 қаңтар

Жанғожин, А. Зобалаң жылдарында: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан// Орталық Қазақстан.- 2004.- 8 қаңтар.-3 б.

Жанғожин, А. Кешегi кенiш көркем әдебиетте: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан// Орталық Қазақстан.- 2003.- 13 желтоқсан

Жанғожин, А. Күрмелеуi мол жылдар: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан // Орталық Қазақстан.- 2004.- 3 ақпан

Жанғожин, А. Қала туында келiстi орден: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан// Орталық Қазақстан.- 2004.- 24 қаңтар

Жанғожин, А. Қарағанды - облыс орталығы: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан// Орталық Қазақстан.- 2003.- 27 желтоқсан

Жанғожин, А. Қысталаң жылдарда: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан// Орталық Қазақстан.- 2003.- 16 желтоқсан

Жанғожин, А. Миллиард тойы: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан // Орталық Қазақстан.- 2004.- 20 қаңтар

Жанғожин, А. Рекордтар мекенi: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан // Орталық Қазақстан.- 2004.- 15 қаңтар

Жанғожин, А. Республикадағы екiншi:Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан// Орталық Қазақстан.- 2004.- 17 қаңтар

Жанғожин, А. Стахановшылар қозғалысы: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан // Орталық Қазақстан.- 2003.- 25 желтоқсан

Жанғожин, А. Тәуелсiздiктiң 10 жылдығына - 10 игi iс: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан// Орталық Қазақстан.- 2004.- 7 ақпан.-4 б.

Жанғожин, А. Тоқырау тудырған толқу: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан // Орталық Қазақстан.- 2004.- 29 қаңтар

Жанғожин А. Туған жер діңтүтіні де тәтті: жаңакітап // Орталық Қазақстан. - 2011. - 18 тамыз

Жанғожин, А. Үшiншi көмiр ошағы: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан // Орталық Қазақстан.- 2003.- 18 желтоқсан

Жанғожин, А. Iргелi ғылым орталығы: Қазыналы қарашаңырақ / А.Жанғожин, Е.Лұқпан // Орталық Қазақстан.- 2004.- 13 қаңтар.-3 б.

Жанысбай С. Қасиетті қара шаңырақ // Орталық Қазақстан. - 2011. - 17 қыркүйек

Кулбаева Ж. Т. Қарлаг қасіреті ұмытылмайды: "Саяси қуғын-сүргін құрбандарын есте сақтау" мұражайының директоры Ж. Күлбаевамен әңгімелескен А. Несіпбай // Егемен Қазақстан. - 2011. - 31мамыр

Лұқпан, Е. Қарағанды тас көмiрiн алғаш тапқан: Апақ Байжанов туралы алып-қашты әңгiмелер төңірегiнде Орталық Қазақстан.- 2004.- 19, 27 сәуiр.-8 б.

Михеева, Л. Өндiрiстi өлкенiң өркенi: Қарағанды облысына - 70 жыл / Л.Михеева, Е.Лұқпан // Орталық Қазақстан.- 2002.- 8 наурыз

Сарбалаұлы Б. Қазақ жырының қағаны // Егемен Қазақстан. - 2011. - 9 қыркүйек