Тақырыптық тізім

 1. Абылай хан [Электрондық ресурс] // Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ресми сайт. – Қол жеткізу режимі : http://550kazakhan.kz/
 2. Абылай Хан (Әбілмансұр) [Электрондық ресурс] // "Қазақстан тарихы" веб-порталы. – Қол жеткізу режимі : http://e-history.kz/
 3. Абылай хан : энциклопедия. – Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2013. – 850 б.
 4. Абылай хан [Электронный ресурс] // Уикипедия — ашық энциклопедиясы. – Қол жеткізу режимі : https://kk.wikipedia.org/
 5. Абылай хан: великий государственный деятель, полководец, дипломат, воссоздатель единого казахского государства // Заң және заман = Закон и время. - 2015. - № 9. - С. 59-60.
 6. Ақтаев, С. Абылайдың ақ жолы: ұлы хан және оның ұрпақтары жайлы эсселер / С. Ақтаев. - Алматы : Ана тілі, 2011. - 470 б.
 7. Әбжанов, Х. Қазақ хандығының бастаулары мен тарихи дәуірі / Х. Әбжанов // Егемен Қазақстан. - 2015. - 23 маусым (№ 116). - 5 б.
 8. Бекіш, С. Абылай хан - мәмілегер әрі дипломат / С. Бекіш // Арқа ақшамы. - 2015. - 2 шілде (№ 25). - 8 б.
 9. Бекіш, С. Абылай хан - мәмілегерлер әрі дипломат / С. Бекіш // Үркер. - 2015. - № 7. - 26-30 б.
 10. Бекіш, С. Халқына ұран болған хан Абылай / С. Бекіш // Заң газеті. - 2015. - 27 мамыр (№ 75). - 6 б.
 11. Великие битвы кочевников : научно-популярная литература / авт.-сост.: А. Галиев, Е. Жайнаков, А. Жумаханов ; ред. Л. Антохина. - Алматы : Аруна, 2011. – 190 с.
 12. Еженханулы, Б. Об искажении писем Абылай хана и печати Кабанбай батыра / Б. Еженханулы // Mangi El. - 2015. - № 3. - С. 73-74.
 13. Қазақтың ханы Абылай : өмірі мен қызметіне қатысты құжаттар мен материалдар / құраст. З. Тайшыбай. - Алматы : Ел-шежіре, 2011. - 662 б.
 14. Қариева, Г. Азаттықты аңсаған Абылай / Г. Қариева // Қазақстан тарихы. - 2015. - № 1. - 79-84 б.
 15. Қасымбаев, Ж. Абылай хан: тарих, тұлға, уақыт / Ж. Қасымбаев.- Алматы : Аруна, 2003. - 92 б.
 16. Қозыбаев, М. Шығармалары : ғылыми әдебиет / М. Қозыбаев; ред. Н. К. Мауытов. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 4 т. - 2013. - 324 б.
 17. Мукатаева, Л. К. Роль хана Абылая в сохранении и развитии международных связей казахского ханства / Л. К. Мукатаева, Г. Ж. Султангазы // Құқық және Мемлекет = Право и Государство = Law and State. - 2015. - № 2. - С. 18-23.
 18. Нәсенов, Б. Абылай хан (III тарау) : XIII бөлім - XVIII кітап Мәскеу архивтері сөйлейді / Б. Нәсенов. - Алматы-Новосибирск : [б.ж.], 2011. - 847 б.
 19. Нұрғалиқызы, Е. Абылай ханның ұлт тарихындағы орны / Е. Нұрғалиқызы, А. Мышанова // Қазақстан тарихы. - 2015. - № 7. - 19-24 б.
 20. Нұржан, А. Абылай хан - ұлы қайраткер, дарынды қолбасшы, даңқты мәмілегер / А. Нұржан // Қазақстан тарихы. - 2015. - № 3. - 3-9 б.
 21. Нұрмағамбетова, К. Абылай-батыр, батыл қолбасшы / К. Нұрмағамбетова // Қазақстан тарихы. - 2015. - № 7. - 61-65 б.
 22. Сейдімбек, А. Абылай ханның қамқа тоны және Байдалы би / А. Сейдімбек. – Астана: Күлтегін, 2007. – 176 б.
 23. Тарақ, Ә. Абылай хан / Ә. Тарақ. – Алматы : Қазақстан, 2014. – 496 б.
 24. Тарақ, Ә. Абылай хан: монография / Ә. Тарақ. - Алматы : Қазақстан, 2014. - 494 б.
 25. Уәлиханов, Ш. Шығармалары / Ш. Уәлиханов. - Алматы : Ана тілі, 2010. - 317 б.