Нормативтіқ-құқықтық актілер:

Қазақстан Республикасы. Үкімет Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы:Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-ІV Заңы (2016.22.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Қазақстан Республикасы. Үкімет Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі № 416-I Заңы (2018.01.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Толығырақ...

Халқымыздың "Өткеніңді білмей, болашағыңды болжай алмайсың" деген сөзі тегін айтылмаған. Музейлер халқымыздың өткен тарихын ақтара қарап, қазіргі күннің көкейкесті сауалдарына жауап іздейтін, кеше мен бүгінді жалғастырушы көпір іспетті. Өйткені, онда туған жеріміздің, өңіріміздің тарихымен етене танысу мүмкіндігі бар.

ҚР Президенті Н. Назарбаевтың "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" мақаласындағы "Туған жер" бағдарламасында атап көрсеткеніндей, туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді.

Бүгінде Қарағанды бейнелеу өнер музейінің ашылуына 30 жыл толып отыр. Музей живопись, графика, скульптура, сәндік-қолданбалы және халық өнерінің, қазақтың көркемдік бағасы бар ұлттық мәдениетінің заттарын іздестіру, көрсету, сақтау, ғылыми-зерттеу ісімен, сондай-ақ бейнелеу өнерінің көпшілікке таныстыру және еңбекшілерге эстетикалық тәрбие берумен айналысады. Музейді оқушылар, туристер, т.б. тамашалайды. Ұжымдық экскурсиялар ұйымдастырылады.

Толығырақ...

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы

Акпараттық-библиографиялық тізім

 Цифрлық Қазақстан

Асан М. Электронды қызметке екпін түсірілуде / М. Асан // Егемен Қазақстан. - 2018. - 9 қаңтар (№ 5). - 2 б.

Ахмед-Заки Д. Ж. UIB: цифрлы экономикаға маман даярлау бағытында : [жоғары оқу UIB президенті Дархан Жұмаханұлы Ахмед-Закимен сұхбат] / Д. Ж. Ахмед-Заки ; әңгімелескен Н. Халықова // Егемен Қазақстан. - 2017. - 8 қараша (№ 215). - 4 б.

Әбдіров Н. Цифрлық формат құқықтың қорғалуын күшейтеді: [Парламент Мәжілісі Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің төрағасы Нұрлан Әбдіровпен сұхбат] / Н. Әбдіров ; сұхбаттасқан  А. Құрманғали  // Заң газеті. -2017. - 24 қараша (№ 91). - 5 б.

Әліпбай С. Электронды күнделік-баршаға тиімді құрал / С. Әліпбай // Егемен Қазақстан. - 2017. - 1 наурыз (№ 42). - 2 б.

Әміртай А. "Цифрлық Қазақстан": ел экономикасына жаңа серпін береді / А. Әміртай, А. Қуатбаев, Р. Ізғали ; дайындаған Г. Бектас // Айқын. - 2017. - 8 ақпан (№ 19). - 6 б.

Байдәулет Қ. Ғылым академиясы ірі зияткерлік орталыққа айналды / Қ. Байдәулет // Айқын. – 2017. – 24 ақпан (№ 28). – 1-2 б.

Еркінқызы К. Цифрлық дәуір: Қазақстанның мүмкіндігі қандай? / К. Еркінқызы // Айқын. – 2017. – 22 шілде (№ 108). – 1-11 б.

Кемел М. Цифрлы технология және бәсекеге қабілеттілік / М. Кемел // Егемен Ақмола. – 2017. – 3 наурыз (№ 44). – 1,4 б.

Толығырақ...

Өнер ұлттың бейнесі. Өнер әрқашанда жалпыға ортақ және біртұтас құбылыс. Ол адамдарды жақындастырып, біріктіреді, әдемілік пен қуаныш сезімін сыйлайды. Мәдениет - екпінді қарқынмен дамып жатқан әлем сахнасында әр елдің орнын анықтайтын сала. Дамыған елдер ең әуелі ұлттық өнер мен құндылықтарын биікке қояды, баса назар аударады.

Толығырақ...

Нормативтіқ-құқықтық актілер:

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы (30.11.2016 ж. берілген өзгерістермен) [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2016.

"Кейбір сыбайлас жемқорлық қылмыстарды қарау практикасы туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 27 қарашадағы №8 Нормативтік қаулысы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2015.

Толығырақ...