лғыс айту күніне арналған мақалалар тізімі)

Айтпаев М. Бір үйдің баласындай / М. Айтпаев, Н. Смағұлова // Достық. - 2016. 26-27 б.

Атабаева Г. Бірлік - береке бастауы // Мирас : Институт управленческих технологий "Астана", 2017- 56-59 б.

Әбдібеков Н. Құрметті жерлестер! / Н. Әбдібеков, Р. Әбдікеров // Орталық Қазақстан. - 2017. - 28 ақпан. - 1 б.

Еділқызы Л. Ізгілік бастауы // Егемен Қазақстан. - 2017. - 2 наурыз. - 3 б.

Искаков Б. Өзбекстан жылы: тарихи оқиға // Орталық Қазақстан. - 2018. - 12 мамыр. - 4 б.

Толығырақ...

Ұсынылған ақпаратар тізімі

 Кітаптар

63.3(0)

А 52

Амар А. Көшпенділердің қысқа тарихы : [тарихи жазбалар] / А. Амар ; ғылыми ред. Н. Базылхан ; ауд. Ж. Хамай. - Алматы : Атажұрт, 2011. - 215 б.

Имеются экземпляры в отделах: чз, аб

63.3(5Қаз)

А 94

Ахметов Қ. Ұлытау. - Астана : Фолиант, 2006. - 344 б. : түрлі-түсті сурет

Имеются экземпляры в отделах:ок, иск, ибо, чз

63.3(5Қаз)

А 99

Аяған Б. Ғ. Қазақ хандығы тарихы: құрылуы, өрлеуі, құлдырауы : [жинақ] / Б. Ғ. Аяған, Х. М. Әбжанов, А. И. Исин. - Алматы : Сөздік-словарь, 2011. - 318 б.

Имеются экземпляры в отделах: чз, аб

Толығырақ...

Еріктілер жылына арналған мерзімді басылымдар тізімі

Әбдіраш Ә. Жомарт жүрек жоралғысы // Орталық Қазақстан. - 2019. - 10 қазан - 1 б.

Жетпісбаев Н. Жастар - елдің тірегі // Орталық Қазақстан. - 2019. - 19 қыркүйек - 3 б.

Қабидолда Р. Ел ертеңі - жалынды жастар С. Ғалымжанқызы // Егемен Қазақстан. - 2019. - 11 желтоқсан - 1, 2 б.

Толығырақ...

Ұсынылған ақпаратар тізімі

 Кітаптар

83.3(5Қаз)5-8

А 13

Абай: өмірбаян / құраст. П. Бисенбаев. - Алматы : Аруна Ltd, 2017. - 23 б.

83.3(5Қаз)

Қ 76

Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы / ҚР білім және ғылым министрлігі, Ғылым комитеті, М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты ; жауапты ред. С. С. Қорабай. - Алматы : Әдебиет әлемі, 2013. - 497 б.

Толығырақ...

Ұсынылған ақпаратар тізімі

 Статьи

Ағыбаев А. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кешенді бағдарлама қажет // Заң. - №2. - 2019.- 23-25 б.

Адырбеков И. Халықаралық жағдайларды терең сезінетін тұлға // Егемен Қазақстан. - 2019. - 18 маусым. - 3 б.

Айтбаев Қ. Халық сенімін ақтау - басты борышымыз // Ақиқат. - 2019. - 7-9 б.

Айтенова Ш. Бюджет бақыланбаса - жемқорлық жойылмайды [зерттеу институты қоғамдық қорының атқарушы директоры Шолпан Айтеновамен сұхбат] / сұхбаттасқан А. Аймағамбет // Айқын. - 2019. - 18 қыркүйек. - 4 б.

Аманбаев С. Кәсіпкерлік мемлекетпен бәсекелестікке түсе алмайды: [ҚР автокөлікшілер одағының бас директоры Сәбит Аманбаевпен қоғамдық көліктер туралы әңгіме] / С. Аманбаев ; әңгімелескен Е. Ержанұлы // Заң газеті. - 2019. - 19 наурыз. - 5 б.

Толығырақ...