Апбаз Баймендеұлы Қаражігітов // Мұқанұлы Ө. Ұлытаудан қанаттанған қырандар: [естелік] - Алматы : ҚазАқпарат, 2005. – 116-117 б.

Әдеби Қарағанды: Библиографиялық әдебиеттер көрсеткіші // Қарағанды обл. ғылыми-әмбебап кітапханасы; Құраст.: Г.Н.Умбединова.- Қарағанды: б.ж., 2000.- 89 б.- (Облыстық кітапхана-өлкетану орталығы)

Қаражігітов Аппаз (1923 ж.) // Жезқазған: энциклопедиялық анықтама / бас ред. С.Ү. Қожамсейітов. - Алматы : Эверо, 2004. – 298-299 б.

Қаражігітұлы Апбаз // Қазақстан жазушылары: анықтамалық : 75 жыл / құраст. С. Қамшыгер. - Алматы : Ан Арыс, 2009. –  230-231 б.

Қаражігітұлы Апбаз // Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр. Анықтамалық. – Алматы: «Ана тілі» баспасы ЖШС. 2004 - 182 б.

***

Әбеуов М. Қарымды, қайратты қаламгер // Сарыарқа.- Жезқазған. -  2003. - 11 шілде

Бекмаханов И. Қарымды, қайратты қаламгер // Сарыарқа. - Жезқазған. -  2008. - 14 наурыз. - 5 б.

Бекмаханұлы И. Бір қарт көрдім ғажайып сексендегі..: Апбаз Қаражігітовтің сексен жылдығына  // Сарыарқа. - Жезқазған. -  2003. - 11 шілде

Бекмаханұлы И. Өмір шындығын шынайы көрсеткен шығарма: / Жазушы А.Қаражігітовтың «Қайран шеше» кітабы туралы» // Орталық Қазақстан. - 1998. - 3 маусым

Жазушымен кездесті // Аймақтық БАҚ. - Сарыарқа Жезқазған қаласы. - 2013. - 15 ақпан

Жәлелқызы Г. Жанарға жас толтырған спектакльдер // Орталық Қазақстан. - 2000. - 21 маусым

Мырзабеков Б. Сексеннің сеңгірінің серісіндей // Жезказганская газета. - 2003. - 5 июля

Мырзабеков Б. Шабысынан тaнбаған тұлпар: /Жазушы-драматург А.Қаражігіт-Баймендіұлының 75 жасқатолғантойынан/ // Сарыарқа.-Жезқазған. -  1998. -  27 мамыр

Несiпбай А. Өзағаң негiзiн қалаған: Жезқазған театрының бүгiнгi жай-күйi қандай // Егемен Қазақстан. - 2001. - 14 наурыз

Салықов К. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері - сексеннің сеңгірінде: Апбаз Қаражігітовке // Орталық Қазақстан. - 2003.- 10 шілде. - 4 б.