Қазақстан қорықтары

Ұлттық саябақтар 

Қарқаралы ауданы. Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы 

«Бұйратау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі – 2011 жылдың 11 наурызында құрылған Қазақстан ұлттық паркі.

Бұйратау - Ұлттық мақтанышымыз сұхбат

Бұғылы тау.  Оленьи горы

Жол көрсеткіш: "Бұйратау" мемлекеттік Ұлттық табиғи паркі. Экологиялық туризмнің карта - сызбасы "Жаушоқы".

Қазақстан қорықтары

Ержанов, Н.Т. Заповедные территории Карагандинской области, их настоящее и будущее / Н.Т. Ержанов, В.И. Капитонов // Современные проблемы экологии Центрального Казахстана: Материалы респ.научно-практ.конф. - Караганда, 1996.-С. 68-70 

Қарағанды облысының мемлекеттік табиғи зоологиялық қаумалдары

Белағаш мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) Бұқар-Жырау ауданы

Қу мемлекеттік табиғи қаумалы Қарқаралы ауданы (зоологиялық)

Бектауата мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) Ақтоғай ауданы

Қызыларай мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) Ақтоғай ауданы

Ұлытау мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық).Ұлытау ауданы

«Белдеутас» мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) Қарқаралы ауданы 

Қараағаш мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) Жаңаарқа ауданы

Қоғашық мемлекеттікботаникалық табиғи қаумалы. Жаңаарқа ауданы

Жезқазған ботаникалық бағы. Зеленый пояс Жезказгана.

Тораңғы мемлекеттік ботаникалық табиғиқаумалы. Ақтоғай ауданы