Орталық Қазақстан :Қарағанды облыстық қоғамдық-саяси газеті/ Құрылтайшысы: облыс әкімдігі МЕНШІК ИЕСИ: «Облыстық Орталық Қазақстан» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. - Қарағанды: 1931ж., 4 қазанынан бастап шығады. – аптасына 3 рет шығады. – www.ortalyk-kaz.kz

1932- 1938 ж.ж.  – Қарағанды пролетариаты;
1938-1963 ж.ж. – Советтік Қарағанды

Зарегистрированы поступления:

2012г. – 2002г. – январь- декабрь;
2001г.  – 1991 – январь – декабрь;
1990г.-  1951г. –  январь-декабрь;
1950г. –1949 г. – январь-декабрь;  

Өзгеріс = Перемена : облыстық педагогикалық газет құрылтайшылар:қарағанды облыстық білім департаменті мемлекеттік және білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты. - Қарағанды: 1999. – Айына 2 рет шығады.

Зарегистрированы поступления:

2012г.  N: 1-6;
2011г.  N: 1-12;
2010г.  N: 1-6,8-11;
2009г.  N: 1-12;
2008г.  N: 12;
2007г.  N: 1-12;
2006г.  N: 1-13,15-24;
2005г.  N: 1-24;
2003г.  N: 1-25;
2002г.  N: 1-7,9-24;
2001г.  N: 1-22;
1999г.  N: 7.  

Перемена = Өзгеріс : областная педагогическая газета. - Караганда: 1999.-

Выходит дважды в месяц.

Зарегистрированы поступление: 

2010г.-  N: 12;
2008г. - N1-7;
2007г. - N1-12;
2006г. - N1-24;
2005г.- N1-24;
2004г. – N1-24;
2003г.- N1-25;
2002г. - N1-7,9-24;
2001г.- N1-22; 1999г. (август в наличии:N7)

Индустриальная Караганда : областная газета/ Учредитель газеты:акимат области.  Собственник ТОО  «Редакция областной газеты «Индустриальная Караганда».  – Издается с  11 сентября 1931г.  – Выходит  3 раза в неделю. – www.inkaraganda.kz

1931г.- 1936г.Большевистская кочегарка
1936г.- 1961г.- Социалистическая Караганда

Зарегистрированы поступления:

2012г. –2002г.-  январь-декабрь; 
2001г.  – 1991г.- январь-декабрь
1990г. – 1970г. –январь –декабрь;
1969г.  -1949г. – январь –декабрь;
1948г.  -1946г. –январь-декабрь;
1945г.  N: 1-253,
1944г.  N: 2-227;
1943г.  N: 1-135;
1942г.  N: 2-152;
1941г.  N: 3-101, 107-115,117-126;  102-309;
1940г.  N: 132-303;
1939г.  N: 25-250.

Криминальные новости:Карагандинская областная общественно-правовая газета/ учредитель: издательский дом «Диапазон». - Караганда: 2001. - Выходит 1 раз неделю.

Зарегистрированы поступления:

2008г.  N: 1-27;
2007г.  N: 1-51;
2006г.  N: 1-52;
2004г.  N: 1-53;
2002г.  N: 1-8,10-40,42-52

Наша Ярмарка:Карагандинский областной еженедельник

Зарегистрированы поступления:

2013г.  N: 1-9;
2012г. – 2010г. N: 1-52;
2009г.  N: 1-51,
2008г. -2005г. N: 1-52;
2004г.  N: 2- 53;
2003г.  N: 2,27-53.  

Новый Вестник: Областная газета: Издатель: ТОО «Газета «Новый Вестник».- Караганда. - 2000. – Выходит 1 раз в неделю. – www.nv.kz

Зарегистрированы поступления:

2012г. – 2005  N: 1--51;
2004г.  N: 1-52.

Приозерский вестник: апталық облыстық ақпаратты –жарнамалық газеті= еженедельная областная информационно-рекламная газета. Издается с 26.06. 2004г./Собственник: ИП Нартаева Улбала Турсыновна.

Зарегистрированы поступления:

2013г. N1-