Азия транзит: республикалық әдеби-танымдық альманах/ құрылтайшы: «Азия Транзит» Ақпарат үйі» мемлекеттік емес мекемесі. - Қарағанды: 2000. – айына 1 рет шығады.

Зарегистрированы поступления:

2007г.-2001   N: 1-12;
2000г. - N: 1-9;

АзияТранзит: республикалық ақпаратты танымдық газет/ "Азия Транзит" Ақпарат үйінің" мемлекеттік емес мекемесі. - Астана: 1997. – аптасына 1 рет шығады.

Зарегистрированы поступления:

2000г.  N: 1-3;
1999г.  N: 4-13,23,25,26,30,31,33,35-37,39,46-50,52

Азия Транзит:Республиканская общественно-политическая газета. - Караганда: 1997. – 2000.

Зарегистрированы поступления:

2000г.  N: 1-3; 
1999г.  N: 3-15,17-19,23,25-38,40-52

Авиатрек: еженедельная республиканская массовая газета. - Караганда: 1974. - Выходит еженедельно.

Зарегистрированы поступления:

2010г.  N: 52;
2005г. – 2002г. - №1-52;
2001г.  N: 1-25, 26-31;
2000г.  N: 1-23, 26-51;
1999г.  N: 17-52;
1998г.  N: 1-52;

Авитрек-регион : еженедельная республиканская газета/ учредитель: ТОО «Регион XXI». - Караганда: 2001, 31 мая.  - Выходит 1 раз в неделю.

Зарегистрированы поступления:

2012г.  N: 1-51;
2011г.  N: 1-51;
2010г.  N: 1-48,50,51;
2009г.  N: 1-51;
2008г.  N: 1-25, 26-36,38-50;
2007г.  N: 1-51;
2006г.  N: 1—51

 

Взгляд :республиканская газета/ собственник: ТОО РИК "Алем-Пресс". - Караганда: 1998. - Выходит еженедельно.

Зарегистрированы поступления:

   2008г.  N: 1-51;    2007г.  N: 1-26;    2006г.  N: 1- 52;  2005г.  N: 1,2,4-6,8-27, 28-53;   2004г.  N: 1-17,19-52;  2003г.  N: 1-52,54;  2002г.  N: 1-52;  2001г.  N: 1-52;    2000г.  N: 3-26, 28-52;    1999г.  N: 39-41,44-52.

 

Взгляд на события: Республиканская информационно-рекламная газета/ собственник: ТОО "ADAL MEDIA". - Караганда: 2003. - Выходит еженедельно.- www.SOBYTIYA.KZ

Зарегистрированы поступления:

   2012г.  N:  4 -158; 2011г.  N:3-153;   2010г.  N:4-147; 213; 2009г.  N: 3-65, 68-140;

   2008г.  N: 1- 135;   2007г. N: 3- 72;  2006г.  N: 1-72;  2005г.  N: 1- 52;  2004г.  N: 1-52

Подробности : республиканская газета/ учредитель: «Союз молодежи корпорации «Казахмыс» - Жезказган: 1997, октябрь. - Выходит дважды в неделю.

Зарегистрированы поступления:

   2012г.  N: 1-148; 2011г.  N:1-156; 2010г.  N: 1-154; 2009г.  N:4-203; 2008г.  N:1-197;   2007г.  N: 1- 204;   2006г.  N: 1-197;    2005г.  N: 2 – 196;   2004г.  N: 1,14-56; 70,74,77,78,81,82,136;    2003г.  N: 1 – 103;  2002г.  N: 1- 103;