Қазақстан Республикасының заңнамасындағы жаңа құжаттар

(қаңтар-наурыз, 2017 ж.)

  Новое в законодательстве Республики Казахстан

(январь-март, 2017 год)

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Жайылымдар туралы : Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 20 ақпандағы № 47-VI Заңы [Электрондық ресурс]  // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Республика Казахстан. Законы. О пастбищах : Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года № 47-VI [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2017.

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама қызметі туралы : Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 10 ақпандағы № 44-VI Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Республика Казахстан. Законы. О судебно-экспертной деятельности : Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2017.

Подробнее...

 Қазақстан Республикасының заңнамасындағы жаңа құжаттар

(қазан-желтоқсан, 2016 ж.)

 Новое в законодательстве Республики Казахстан

(октябрь-декабрь, 2016 год)

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2017 – 2019 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы : Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 23-VI Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2016.

Республика Казахстан. Законы. О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2017-2019 годы : Закон Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 23-VI [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2016.

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің жиырма бес жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы : Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 13 желтоқсандағы № 27-VI Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2016.

Республика Казахстан. Законы. Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан : Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2016 года № 27-VI [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2016.

Подробнее...

Қазақстан Республикасының заңнамасындағы жаңа құжаттар

(шілде-қыркүйек, 2016 ж.)

Новое в законодательстве Республики Казахстан

(июль-сентябрь, 2016 год)

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Төлемдер және төлем жүйелері туралы: Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VІ Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2016

Республика Казахстан. Законы. О платежах и платежных системах : Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VІ [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2016

Қазақстан Республикасы. Президент (1990-; Н. Ә. Назарбаев). Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігін қайта ұйымдастыру туралы : Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 13 қыркүйектегі № 328 Жарлығы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2016

Республика Казахстан. Президент (1990-; Н. А. Назарбаев). О реорганизации Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан : Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2016 года № 328 [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2016

Подробнее...

 Қазақстан Республикасының заңнамасындағы жаңа құжаттар

(сәуiр-маусым, 2016 ж.)

 Новое в законодательстве Республики Казахстан

(апрель-июнь, 2016 год)

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Лотереялар және лотерея қызметі туралы: Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 9 сәуірдегі № 495-V Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2016

Республика Казахстан. Законы. О лотереях и лотерейной деятельности : Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года № 495-V [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2016

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Пошта туралы : Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 9 сәуірдегі № 498-V Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2016

Республика Казахстан. Законы. О почте : Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года № 498-V [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2016

Подробнее...

Қазақстан Республикасының заңнамасындағы жаңа құжаттар

(қаңтар-наурыз, 2016 ж.)

Новое в законодательстве Республики Казахстан

(январь-март, 2016 год)

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Бағалы металдар мен асыл тастар туралы Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 444-V Заңы [Электрондық ресурс] // «Параграф» ақпараттық жүйесі / «ИнфоТех&Сервис» компаниясы. – Алматы, 2016

Республика Казахстан. Законы. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Закон Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 444-V [Электронный ресурс] // Информационная система «Параграф» / «Компания ИнфоТех&Сервис». - Алматы, 2016

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Атом энергиясын пайдалану туралы: Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 12 қаңтардағы № 442-V Заңы / [Электрондық ресурс] / «Параграф» ақпараттық жүйесі / «ИнфоТех&Сервис» компаниясы. – Алматы, 2016

Республика Казахстан. Законы. Об использовании атомной энергии: Закон Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 442-V [Электронный ресурс] // Информационная система «Параграф» / «Компания ИнфоТех&Сервис». - Алматы, 2016

Подробнее...