Қазақстан Республикасы. Үкімет. Жәбірленушілерге өтемақы қоры туралы  Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 10 қаңтардағы № 131-VI Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2018.

Республика Казахстан. Правительство. О Фонде компенсации потерпевшим: Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 131-VI [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2018.

Қазақстан Республикасы. Үкімет. Мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық бірдейлендіру нөмірлерін беру қағидаларын бекіту туралы: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы № 9 Қаулысы [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2018.

Республика Казахстан. Правительство. Об утверждении Правил присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам: .  Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 2018 года № 9  [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2018.

Подробнее...

 Новое в законодательстве Республики Казахстан

(октябрь-декабрь, 2017 год)

Қазақстан Республикасы. Үкімет. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2018 – 2020 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы : Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 қарашадағы № 111-VІ Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Республика Казахстан. Правительство. О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2018-2020 годы: Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 111-VI [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2017.

Қазақстан Республикасы. Үкімет. 2018 – 2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы :  Қазақстан Республикасының Үкіметінің  2017 жылғы 30 қарашадағы № 113-VІ  Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Республика Казахстан. Правительство. О республиканском бюджете на 2018-2020 годы: Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 113-VI VI [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2017.

Подробнее...

Қазақстан Республикасының заңнамасындағы жаңа құжаттар

(шілде-қырқүйек, 2017 ж.)

 Новое в законодательстве Республики Казахстан

(июль-сентябрь, 2017 год)

Қазақстан Республикасы. Президент (1990-; Н.Ә. Назарбаев). Мемлекеттік қызметшілердің және Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының ант беру қағидаларын бекіту туралы: Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 532 Жарлығы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Республика Казахстан. Президент (1990-; Н. А. Назарбаев). Об утверждении Правил принесения присяги государственными служащими и депутатами Парламента Республики Казахстан : Указ Президента Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 532 [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2017.

Республика Казахстан. Президент (1990-; Н. А. Назарбаев). О подписании Соглашения о займе (Проект модернизации среднего образования) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития: Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 2017 года № 530 [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2017.

Подробнее...

Қазақстан Республикасының заңнамасындағы жаңа құжаттар

(сәуір-маусым, 2017 ж.)

 Новое в законодательстве Республики Казахстан

(апрель-июнь, 2017 год)

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Коллекторлық қызмет туралы: Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 6 мамырдағы № 62-VI Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Республика Казахстан. Законы. О коллекторской деятельности: Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года № 62-VI [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2017.

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімді (Әлеуметтік медициналық сақтандыру жобасы) ратификациялау туралы: Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 мамырдағы № 67-VІ Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Республика Казахстан. Законы. О ратификации Соглашения о займе (Проект социального медицинского страхования) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития: Закон Республики Казахстан от 30 мая 2017 года № 67-VI [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2017.

Подробнее...

Қазақстан Республикасының заңнамасындағы жаңа құжаттар

(қаңтар-наурыз, 2017 ж.)

  Новое в законодательстве Республики Казахстан

(январь-март, 2017 год)

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Жайылымдар туралы : Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 20 ақпандағы № 47-VI Заңы [Электрондық ресурс]  // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Республика Казахстан. Законы. О пастбищах : Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года № 47-VI [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2017.

Қазақстан Республикасы. Заңдар. Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама қызметі туралы : Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 10 ақпандағы № 44-VI Заңы [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Республика Казахстан. Законы. О судебно-экспертной деятельности : Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI [Электронный ресурс] // Информационная система "Параграф" / "Компания ИнфоТех&Сервис". - Алматы, 2017.

Подробнее...