Нормативтіқ-құқықтық актілер:

Қазақстан Республикасы. Үкімет Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы:Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-ІV Заңы (2016.22.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Қазақстан Республикасы. Үкімет Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі № 416-I Заңы (2018.01.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Қазақстан Республикасы. Үкімет Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы Қазақстан Республикасының 1995 ж. 21 желтоқсандағы № 2710 Заңы (2017.28.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Қазақстан Республикасы. Үкімет Терроризм актісінен зардап шеккен адамдарды әлеуметтік оңалтуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 ж. 21 қаңтардағы № 64 Қаулысы (2017.01.06. берілген өзгерістермен) [Электрондық ресурс] // "Параграф" ақпараттық жүйесі / "ИнфоТех&Сервис" компаниясы. – Алматы, 2017.

Макалалар:

Аймағамбет А. Қазақстан ұсынған қағида- соғыссыз әлем құру // Айқын. - Алматы, 2018. - 22 қаңтар. - 5 б.

Асанкелді А. АҚШ - қа ресми сапар табысты өтті: [Президент Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлының сапары // Егемен Қазақстан. - Астана, 2018. - 19 қаңтар. - 1, 3 б.

Ахметов К. Жаһанның құтын қашырған қатер: [терроризм туралы] // Егемен Қазақстан. - Астана, 2018. - 8 ақпан.- 1, 7 б.

Әбдірәсілқызы А. Дін мемлекеттен бөлінгенімен қоғамнан бөлінбейді: [ҚР Дін істері және ғылыми-зерттеу талдау орталығының директоры Айнұр Әбдірәсілқызы мен сұхбат] // Заң газеті. - Алматы, 2018. - 16 ақпан. - 5 б.

Әліпбаев А. Лаңкестік: әлеуметтік-саяси астары // ҚазҰУ Хабаршысы. Халықаралық қатынастар және Халықаралық құқық сериясы. - 2017. - № 3. - 23-30 б.

Әліпбаев А. Халықаралық лаңкестікке қарсы күрестің Германиядағы кейбір астарлары // ҚазҰУ Хабаршысы. Халықаралық қатынастар және Халықаралық құқық сериясы. - 2017. - № 4. - 48-56 б.

Базар Ж. Діни еркіндік пен бетімен кетушілікті ажырата білейік // Егемен Қазақстан. - Астана, 2018. - 25 мамыр. - 7 б.

Дүйсен К. Тарихи сапар сәтті өтті // Айқын. - Алматы, 2018. - 22 қаңтар. - 6 б.

Жұмаш А. Ұлы телефонды тіркеу кімге қажет? // Айқын. - Алматы, 2018. - 23 маусым. - 10 б.

Құланбай Ә. Ерен еңбектің жемісі : [Президент Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы туралы] // Егемен Қазақстан. - Астана, 2018. - 11қаңтар. - 1, 6 б.

Құланбай Ә. Терроризм - бизнес пе?...// Егемен Қазақстан. - Астана, 2018. - 26 наурыз. - 5 б.

Мыңжасарқызы Д. Жұттан басталған жаппай соғыс: ["Түркістан" газетінің тілшісі Сирия шекарасындағы өз көзімен көрген жағдай жөнінде ой бөліседі] // Түркістан. - 2017. - 28 желтоқсан. - 7 б.

Райбаев Д. К. Экстремизм мен терроризмге қарсы күрестегі халықаралық тәжірбие // Қарағанды университетінің хабаршысы. Құқық сериясы. - 2015. - № 4. - 86-94 б.

Сабиров Ш. Киберқылмыстың қауіп-қатері мен олардың Қазақстанға әсері // Қоғам және дәуір. - 2017. - № 4. - 20-31 б.

Самалдыков М. Лишение гражданства Казахстана и безопасность, проблемы правового характера // ҚазҰУ Хабаршысы. Халықаралық қатынастар және Халықаралық құқық сериясы. - 2017. - № 3. - С. 58-67

Самрат Ж. Жаһанды су тапшылығы аландатады: [су ресурстары туралы мәселесі] // Егемен Қазақстан. - Астана, 2018. - 29 қаңтар. - 5 б.

Сұлтан М. Экстремизм мен терроризмнің алдын алу жайы талқыланды // Егемен Қазақстан. - Астана, 2018. - 20 сәуір. - 3 б.

Терроризммен күреске ұжымдық күш-жігер керек // Президент және халық. - 2018. - 25 мамыр. - 1 б.

Чукумов Г. Б. Террористік бағыттағы қылмыстармен қарсы күрестегі ПО қызметкерлерінің мамандық деңгейін жетілдіру аспектілері // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. - 2017. - № 6. - 204-211 б.